Complaint with the Belgian Competition Authority


English versionNederlandse versieVersion Française
English version:

A complaint has been filed with the Belgian Competition Authority (antitrust) accusing the Federation Equestre Internationale (FEI) for breaching European Union competition law.
The complaint centres on the FEI imposing it so called ‘exclusivity clausule’ on riders to prevent them competing in events not organised by FEI itself.
The Global Champions Tour (GCT) is a private initiative, based in Netherlands, that organises world class jumping events and suffers from the restrictions FEI imposes on their members.
GCT is represented by leading international sports business attorney Jean Louis-Dupont and co-counsel Filip Tuytschaever from Contrast, a Belgian law firm

There are many similarities with certain cases in Agility where national Kennel Clubs, member of FCI, impose restrictions on their members to participate in non-FCI events.
The biggest compare is the case between WAO and Belgian KC K.K.U.S.H. Also WAO is represented by Contrast, the law firm that represents GCT.

The Belgian Competition Authority has been informed earlier about the breaching of European Law by K.K.U.S.H and FEI.
It was decided to give priority to the case against FEI as it has a more high profile than the case against K.K.U.S.H. It is anticipated that this case will set a precedent for all similar breaches of European competition laws, including the ones in Agility.

Already in 2003 a case against the Irish KC was won, and there are also the BOSMAN ruling in footbal and the International Skating Union case.
But still there seem to be sport’s governing body’s trying to put themselves above the law and spending money on lawsuits rather than investing it in the sports itself.

Link to the official press release: GCL-Press-Release-6_8_15

English versionNederlandse versieVersion Française

Nederlandse versie:
Er werd een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit tegen de Internationale Paardensport Federatie (Federation Equestre Internationale (FEI)) voor het overtreden van de mededingingsregels van de Europese Unie
De klacht handelt over een ‘exclusiviteitsclausule’ van de FEI die de ruiters verbiedt om deel te nemen aan evenementen die niet door de FEI zelf georganiseerd werden.

De Global Champions Tour (GCT), een Nederlandse onderneming, organiseert jumpings van wereldklasse en lijdt schade aan de beperkingen die FEI stelt aan hun leden.

GCT wordt in deze zaak vertegenwoordigd door de toonaangevende advocaat in internationale sport en zakelijke aangelegenheden Jean-Louis Dupont en zijn confrator Filip Tuytschaever, van het Belgisch advocatencantoor Contrast,
Deze zaak in de paardensport vertoont vele overeenkomsten met bepaalde gevallen in de Agility waarin nationale Kennel Clubs, lid van de FCI, beperkingen opleggen aan hun leden om deel te nemen aan niet-FCI gebeurtenissen.
De grootste overeenkomst is die met de zaak tussen WAO en KKUSH. Ook WAO wordt vertegenwoordigd door Contrast, het advocatenkantoor dat ook GCT vertegenwoordigt.

De Belgische mededingingsautoriteit werd eerder al ingelicht over de inbreuken tegen de Europese wetgeving door KKUSH en FEI.
Er werd echter besloten om prioriteit te geven aan de zaak tegen FEI boven de zaak tegen KKUSH. Verwacht wordt dat deze zaak een precedent zal instellen voor alle soortgelijke inbreuken op de Europese mededingingswetgeving, inclusief die in Agility.

Reeds in 2003 werd een zaak tegen de Ierse KC gewonnen, en er zijn ook het Bosman-arrest in het voetbal en de zaak van de International Skating Union.
Toch menen een aantal federaties dat ze boven de wet staan en spenderen liever geld aan rechtzaken dan te investeren in de sport zelf.

Het integrale persbericht, vertaald door Google Translate:

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE

GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE FILES klacht tegen de ‘Federation Equestre

INTERNATIONALE OVER MEDEDINGINGSVERVALSENDE exclusiviteitsclausule

Brussel – 8 juni 2015 – Global Champions League (GCL), de nieuwe show jumping competitie en

teamcompetitie ontwikkeld door Global Champions Tour (GCT), heeft een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit in Brussel beschuldigt bestuursorgaan van de sport, de Federation Equestre Internationale (FEI), de Europese Unie mededingingsrecht overtreden.
De klacht gaat over de FEI opleggen van haar zogenaamde “exclusiviteitsclausule” op ruiters om te voorkomen concurreren in gebeurtenissen die niet georganiseerd door de FEI zelf.
De FEI exclusiviteitsclausule verbiedt ruiters, paarden, en ambtenaren uit deel te nemen aan een niet-FEI goedgekeurd evenement voor een periode van zes maanden voorafgaand aan hun deelname aan een FEI evenement. Gezien de jaar-round karakter van wereldklasse concurrentie springen, de exclusiviteitsclausule effectief verbiedt rijders uit deel te nemen aan niet-FEI evenementen.

De klacht benadrukt ook dat de FEI fungeert als het bestuursorgaan van de sport, het instellen van de regels voor alle wedstrijden, terwijl ook het runnen van haar eigen commerciële springsport evenementen in competitie met andere organisaties er regeert.

Deze actie komt na meer dan een jaar van gesprekken tussen GCT en de FEI over de nieuwe GCL format, die is ontwikkeld om een spannende serie die de sport zullen maken en stimuleren uitbreiding van haar bereik en populariteit over de hele wereld. Team eigenaren zullen werven ster ruiters, het selecteren van twee deelnemers uit een ploeg van vier tot concurreren in geval wekelijks met als gevolg een dynamische nieuwe format.

De gezocht in de klacht maatregelen bevat een verzoek om een voorlopige voorziening die, indien verleend, zou voorkomen dat de FEI uit bestraffen alle ruiters, paarden, eigenaars of ambtenaren die niet deelnemen aan non-FEI goedgekeurd events totdat de zaak is opgelost.

Oorspronkelijk gepland voor een 2015 startschot, zou het team concurrentie op de tien succesvolle jaren van bouwen Bestaande GCT serie, de huidige evenementenkalender en bijbehorende ruiter en paard reizen arrangementen. Team wedstrijden zou plaatsvinden tijdens de GCT gebeurtenissen.

Zou het nieuwe formaat interesse in top-level springen verhogen en nieuwe sponsors aan te trekken. Het is voorzien van de nieuwe inkomsten en verhoogde het profiel zou dramatisch profiteren ruiters, paard eigenaars, toeschouwers, en de bredere hippische gemeenschap. Het zou ook nieuwe kansen te creëren voor het ontwikkelen van jonge rijders in professionele springen atleten van morgen.

Echter, als gevolg van de FEI kiezen niet aanpakken bestraffen tussen teams tijdig manier, en verder verergerd door de dreigende bedreiging voor ruiters, paarden en ambtenaren die uitgaat van de Concurrentiebeperkende exclusiviteitsclausule FEI, de lancering van GCL en het team competitie werd uitgesteld en een juridisch resolutie wordt nu gezocht.

Toonaangevende internationale sport zakelijke advocaat Jean-Louis Dupont, die vertegenwoordigt GCL in deze materie, met co-counsel Filip Tuytschaever, mededingingsrecht advocaat en professor, zei: “De FEI exclusiviteitsclausule is een duidelijke schending van het EU-mededingingsrecht en is daarom illegaal. ”

“Het verstikt het vermogen om te organiseren en op de markt alle gebeurtenissen in de concurrentie die wordt gerund door de FEI zelf.

Recente precedenten waarbij springsport events in zowel Ierland en Italië terug ons geval. ”

Eerder, de heer Dupont geholpen leiden dat de juridische team dat bracht over het Bosman-arrest dat verboden beperkingen op buitenlandse EU-spelers binnen de nationale competities en mogen spelers in de EU om te verhuizen naar een andere club op het einde van een opdracht zonder transfersom. Hij vertegenwoordigde ook G-14, de associatie van de top van de Europese voetbalteams, in het geval van Charleroi, die resulteerde in een akkoord tussen de FIFA en de UEFA zodat clubs om compensatie te ontvangen wanneer de spelers zijn voorzien voor nationale team wedstrijden.

GCT President Jan Tops zei: “Het is met spijt dat de FEI ons heeft verlaten met geen andere keus dan hun toevlucht nemen tot juridische stappen zoals het geval is in andere sporten zijn in soortgelijke situaties te kantelen concurrentiebeperkende praktijken. ”

“Voor meer dan een jaar dat we in discussies in goed vertrouwen met de FEI zijn aangegaan. We hen op de hoogte van ons voornemen om een teamcompetitie die de steun van de rijders en belanghebbenden heeft en zal brengen lanceren over een andere broodnodige revolutie in onze sport. ” “In de geest van compromis, we hebben afgesproken om enkele wijzigingen waaruit blijkt werden ontworpen om beschermen Cup van de FEI Nations. Echter, sindsdien is de FEI heeft geweigerd om ons de ga je gang en heeft veroorzaakt ons om de lancering tegen aanzienlijke kosten uit te stellen. ”

Frank H. McCourt, Jr., mede-eigenaar van GCT zei: “Jan en ik delen een visie voor een nieuwe team-based concurrentie die meer fans zou brengen springen over de hele wereld te laten zien, het genereren van een nieuw niveau van opwinding en energie rond de sport, en opnieuw te definiëren wat het betekent om een manege te zijn. Waarom de FEI zou de ontwikkeling van een nieuw concept dat zowel zal vooraf de sport en voordeel ruiters belemmeren heeft geen zin, tenzij de kern van de missie is om hun eigen commerciële belangen te beschermen. ”

“Zodra we overwinnen deze uitdaging, zal de echte winnaar van de sport van de springsport zijn. Na verloop van tijd, een snel groeiende mondiale springsport gemeenschap zal vertalen in nieuwe en spannende mogelijkheden voor eigenaars, ruiters, managers, trainers, bruidegoms, organisatoren van evenementen, paardensport fabrikanten en retailers, enzovoort. En, zal de volgende generatie van de ruiters worden aangetrokken in grotere aantallen in elk aspect van de show springen van plaatsen over de hele wereld. ”

Sinds 2006 is de Global Champions Tour jumping getransformeerd door het te openen voor nieuwe publiek, het aanbieden van ongekende prijzengeld aan ‘s werelds beste ruiters en breidde het aantal deelnemers concurreren in een prachtige stad podia over de hele wereld. De tour werd opgericht door Jan Tops, de vier keer Olympische hippische en Nederlands team gouden medaillewinnaar op de Olympische Spelen van Barcelona 1992. Zijn impact op het profiel van de sport heeft gezien een transformationele groei in tv-kijkers, toeschouwer opkomst en nieuwe internationale markten, zoals China. Het keurmerk is spectaculair outdoor hippische evenementen in het hart van een aantal van ‘s werelds grootste steden, waaronder Londen, Parijs, Shanghai, Miami Beach, Madrid, en Monaco.

 

Voor verdere informatie over de juridische procedure:

Filip Tuytschaever
Contrast Law
Minervastraat 5
B-1930 Zaventem
T +32 (0) 2 275 00 75
F +32 (0) 2 275 00 70
Filip.Tuytschaever@contrast-law.be
Neem voor meer informatie contact op met Bell Pottinger
Steve Double +44 203 772 2547 / +44 7917 067580
SDouble@bellpottinger.com
Madeleine Knowles +44 20 3772 2668 / +44 7469 144210
MKnowles@bellpottinger.com


English versionNederlandse versieVersion Française
version Française (Google Translate):

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE dépose une plainte contre la Fédération EQUESTRE

INTERNATIONALE SUR ANTICONCURRENTIEL clause d’exclusivité

Bruxelles – 8 Juin, 2015 – Ligue des Champions mondial (GCL), la nouvelle ligue de saut d’obstacles et compétition par équipe développé par Global Champions Tour (GCT), a déposé une plainte auprès de la Belgique Autorité de la concurrence à Bruxelles accusant l’instance dirigeante du sport, la Fédération Equestre Internationale (FEI), d’enfreindre le droit de la concurrence de l’Union européenne.

Les centres de traitement des plaintes sur la FEI imposer sa soi-disant “clause d’exclusivité” sur les coureurs pour les prévenir participant à des épreuves ne sont pas organisées par la FEI lui-même.

La clause d’exclusivité interdit FEI cavaliers, les chevaux et les fonctionnaires de prendre part à toute non-FEI événement approuvé pour une période de six mois précédant leur participation à un événement de la FEI. Compte tenu de la d’année nature ronde de classe mondiale montrent concurrentiel saut, la clause d’exclusivité interdit effectivement les coureurs de prendre part à des manifestations non-FEI.

La plainte souligne également que la FEI agit à la fois comme l’instance dirigeante du sport, le réglage de la règles pour toutes les compétitions, tout en exécutant ses propres événements de saut d’obstacles commerciaux en compétition avec d’autres organisations qu’il gouverne.

Cette action fait suite à plus d’un an de négociations entre GCT et la FEI sur la nouvelle GCL format, qui a été développé pour créer une série passionnante qui va dynamiser le sport et étendre sa portée et la popularité dans le monde entier. les propriétaires de l’équipe seront recruter coureurs étoiles, sélectionner deux coureurs d’une escouade de quatre à participent à l’épreuve de chaque semaine, résultant dans un nouveau format dynamique.

Les mesures demandées dans la plainte comprend une demande d’injonction provisoire qui, si elle est accordée, empêcherait la FEI de pénaliser tous les cavaliers, les chevaux, les propriétaires ou les fonctionnaires qui ne participent non-FEI événements approuvé avant que l’affaire soit résolue.

Initialement prévu pour un lancement 2015, la compétition par équipe se fonderait sur ​​les dix ans de succes. La série existante de GCT, le calendrier des événements en cours, et le cavalier et le cheval Voyage associé arrangements. Les compétitions par équipe auront lieu pendant les événements du GCT.

Le nouveau format serait accroître l’intérêt pour haut niveau de saut d’obstacles et attirer de nouveaux sponsors. C’est prévoir les nouveaux revenus et accru le profil serait considérablement bénéficier cavaliers, propriétaires de chevaux, spectateurs, et la communauté équestre en général. Il permettrait également de créer de nouvelles opportunités pour le développement de jeunes coureurs dans athlètes professionnels de saut d’obstacles de demain. Toutefois, à la suite de la FEI choisissant de ne pas répondre sanctionnant la compétition par équipe en temps opportun manière, et aggravée par la menace imminente aux cavaliers, les chevaux, et les fonctionnaires posé par le Clause d’exclusivité anti-concurrentiel de la FEI, le lancement de GCL et la compétition par équipe a été retardée et une résolution juridique est actuellement recherché.

Leading avocat d’affaires international sportif Jean Louis-Dupont, qui représente dans ce GCL matière, co-conseil Filip Tuytschaever, droit de la concurrence avocat et professeur, a déclaré: “La FEI clause d’exclusivité est une violation flagrante du droit de la concurrence de l’UE et est donc illégale “.

“Il étouffe la capacité d’organiser et de commercialiser des événements en concurrence à ceux gérés par la FEI lui-même.

Précédents récents impliquant des événements de saut d’obstacles en Irlande et en Italie back notre cas “. Auparavant, M. Dupont a aidé à diriger l’équipe juridique qui a provoqué l’arrêt Bosman qui a interdit restrictions sur les joueurs étrangers de l’UE au sein de ligues nationales et joueurs autorisés dans l’UE pour passer à un autre club à la fin d’un contrat sans indemnité de transfert. Il a également représenté le G-14, le association des équipes de football européens de haut niveau, dans le cas de Charleroi qui a abouti à un accord entre la FIFA et l’UEFA permet aux clubs de recevoir une compensation lorsque les joueurs sont fournis pour compétitions de l’équipe nationale.

 

GCT Président Jan Tops a déclaré: “Il est avec regret que le FEI nous a laissé d’autre choix que de recourir à une action en justice comme l’a été le cas dans d’autres sports dans des situations similaires à renverser anti-concurrentiel pratiques. ”

«Depuis plus d’un an, nous avons entamé des discussions de bonne foi avec la FEI. Nous les avons informés de notre intention de lancer une compétition par équipe qui a le soutien de coureurs et les parties prenantes et apportera d’une autre révolution plus que nécessaire dans notre sport. ”

“Dans l’esprit de compromis, nous avons convenu de faire quelques changements lesquelles il apparaît ont été conçus pour protéger la Coupe des Nations de la FEI. Cependant, depuis lors, le FEI a refusé de nous donner le feu vert et nous a fait reporter le lancement à un coût considérable “.

Frank McCourt H., Jr., co-propriétaire de GCT a déclaré: “Jan et moi partageons une vision pour un nouveau en équipe la concurrence qui apporterait plus de fans de saut d’obstacles à travers le monde, de générer un nouveau niveau de excitation et l’énergie autour du sport, et de redéfinir ce que cela signifie d’être un cavalier. Pourquoi le FEI entraverait le développement d’un nouveau concept qui permettra à la fois de promouvoir les sports et prestations coureurs n’a pas de sens à moins que leur mission principale est de protéger leurs propres intérêts commerciaux. ”

“Une fois que nous arrivons à surmonter ce défi, le véritable vainqueur sera le sport de saut d’obstacles. Au fil du temps, un croissance rapide communauté de saut d’obstacles mondial se traduira par de nouvelles et passionnantes possibilités pour les propriétaires, les cavaliers, les gestionnaires, les formateurs, les palefreniers, les organisateurs d’événements, les fabricants de produits équestres et les détaillants, et ainsi de suite. Et, la prochaine génération de cavaliers seront attirés en plus grand nombre dans tous les aspects de saut d’obstacles des endroits dans le monde entier “.

Depuis 2006, le Global Champions Tour a transformé le saut d’obstacles en l’ouvrant à nouveau publics, offrant des gains sans précédent pour les meilleurs coureurs du monde et élargi le nombre de participants compétition dans les lieux imprenable sur la ville à travers le monde. La tournée a été fondé par Jan Tops, le médaillé équestre et néerlandais à quatre reprises d’or olympique de l’équipe aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992. Son impact sur ​​le profil de ce sport a connu une croissance transformationnelle dans les audiences TV, spectateur présences, et de nouveaux marchés internationaux tels que la Chine. Sa marque de fabrique a été spectaculaire événements équestres en plein air dans le cœur de certaines des grandes villes du monde, dont Londres, Paris, Shanghai, Miami Beach, Madrid et Monaco.

Ends

Pour de plus amples informations sur les procédures judiciaires:

Filip Tuytschaever

Droit de contraste

Minervastraat 5

B-1930 Zaventem

T +32 (0) 2 275 00 75

F +32 (0) 2 275 00 70

Filip.Tuytschaever@contrast-law.be

Pour plus d’information communiquer avec Bell Pottinger

Steve Double +44 203 772 2547 / +44 7917 067580

SDouble@bellpottinger.com

Madeleine Knowles +44 20 3772 2668 / +44 7469 144210

MKnowles@bellpottinger.com

English versionNederlandse versieVersion Française

Comments are closed.